Gepubliceerd op:

In de inventarisatie is gekeken naar de algemene kenmerken, beleidsmatige uitgangspunten, functionaliteit voor woningzoekenden en corporaties, organisatorische aspecten en de kostenstructuur van beide systemen. Dit als opmaat naar het verkennen van de mogelijkheden en eventuele consequenties van het op elkaar afstemmen of zelfs samenvoegen van de verdeelsystemen in de subregio’s.