Gepubliceerd op:

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt RIGO een analyse van verhuisstromen naar, uit en binnen de regio (tussen deelregio’s en tussen gemeenten). Waar migratiestatistieken gewoonlijk in personen rekenen, kijken we hier naar verhuisde huishoudens. Daarbij maken we onderscheid in onder meer samenstelling van het huishouden, inkomen en opleidingsniveau. Op deze manier brengen we niet alleen de omvang, maar ook de selectiviteit van de verhuisstromen in kaart (ook letterlijk, in de vorm van kaartbeelden).