Gepubliceerd op:

Al enkele jaren verrichten wij voor de Provincies Overijssel en Gelderland onderzoek naar verhuisbewegingen tussen de Randstad en tien oostelijk gelegen regio’s. Hoe groot zijn die stromen? Nemen ze toe? Om wat voor huishoudens gaat het? En wat voor woningen betrekken ze? Inmiddels is een tijdreeks opgebouwd, waarmee ook trends kunnen worden gesignaleerd. De analyses worden verricht met behulp van CBS Microdata. In de zomer van 2024 zullen verhuisstromen uit het jaar 2023 worden toegevoegd en worden de jongste ontwikkelingen beschreven en geduid.