Gepubliceerd op:

RIGO houdt voor de Provincies Overijssel en Gelderland de verhuisbewegingen bij tussen de Randstad en tien oostelijker geleden regio’s. Daarbij kijken we naar de kenmerken van de verhuisde huishoudens en van betrokken woningen. Recent is het jaar 2022 toegevoegd aan tijdreeksen, die teruggaan tot het jaar 2012.

Verhuisde huishoudens tussen de Randstad en Overijssel / Gelderland (bron: CBS Microdata)

Na bijna tien jaar gestage groei was in 2022 voor het eerst sprake van een lichte afname van de stroom vestigers uit de Randstad. Althans in absolute zin was dit het geval. Relatief is sprake van een stabilisatie. In heel Nederland is in 2022 minder verhuisd dan in 2021, ook binnen de onderzochte regio’s.

Ruimtezoekers en pensionado’s

In voorgaande edities konden we grofweg twee hoofdstromen onderscheiden, de ruimtezoekers en de pensionado’s. De eerste groep, in de werkzame leeftijden, blijft in de buurt (of op reisafstand) van de Randstad en betrekt daar de ruime koopwoning die in de Randstad zelf schaars is. De tweede groep bestaat uit zestigplussers. Zij zijn vooral in opmars in landelijke regio’s als de Achterhoek en landelijk Twente en betrekken daar relatief dure woningen.

Zijn de grote steden nog aantrekkelijk / toegankelijk?

Er is ook een omgekeerde stroom, vanuit de oostelijke regio’s naar de Randstad. Traditioneel trekken veel jongeren en ‘oudere jongeren’ (23-29 jaar) naar de grote steden in het westen. Hier zien we echter een afnemende trend, wat vooral zichtbaar is vanuit plattelandsregio’s, in de studentenleeftijden en naar Amsterdam en Utrecht. Dit roept de vraag op of de grote steden nog wel aantrekkelijk dan wel toegankelijk (huisvesting) zijn voor jongeren van buiten de Randstad. In plaats daarvan zien we in de grote steden in 2022 een enorme instroom van vestigers uit het buitenland. Na een dip in de covidtijd zijn de expats weer helemaal terug.

Link naar het rapport: https://www.komen-en-gaan.nl/