Gepubliceerd op:

Om dit instrument in te kunnen zetten, is een gedegen onderbouwing nodig, waarbij de grondslag (bij wet) gelegen moet zijn in schaarste of leefbaarheid. De gemeente heeft daartoe reeds eerste onderzoeksresultaten verzameld, op basis waarvan de nut en noodzaak van de inzet van het sturingsinstrument is afgewogen.
De gemeente heeft RIGO gevraagd te ondersteunen bij de onderbouwing en verdere voorbereiding van de implementatie van het instrument opkoopbescherming.