Gepubliceerd op:

Net als veel andere gemeenten in Nederland maakt de gemeente De Fryske Marren zich zorgen over de druk op de woningmarkt en de gevolgen daarvan, waaronder de verdringing van (lokaal) woningzoekenden. Om als gemeente te kunnen sturen zijn er verschillende publieksrechtelijke beleidsinstrumenten uit de Huisvestingswet 2014 mogelijk, waarbij het aantonen van de nut en noodzaak van het in te zetten instrument nodig is.  Daarbij moet schaarste onderbouwd worden. Wij verkennen de mate van deze schaarste in de verschillende segmenten in de gemeente De Fryske Marren.