Gepubliceerd op:

Amsterdamse huishoudens met een inkomen tot anderhalf maal modaal (circa €60.000) hebben vanwege de hoge woningprijzen beperkte mogelijkheden op de lokale koopwoningmarkt. Daarbij komen instrumenten zoals KoopStart en de Starterslening al snel in beeld, maar bieden deze ook een oplossing voor de Amsterdamse middeninkomens? En wat betekent nieuw beleid voor sociale koop voor de gemeente Amsterdam?