Gepubliceerd op:

Area Wonen heeft sinds kort een nieuwe portefeuillestrategie en is voornemens per 1 juli een nieuw huurbeleid te hanteren. Daarbij is gevraagd of RIGO middels een analyse van het recente gedrag van woningzoekenden de effecten van het nieuwe beleid op o.a. de woningmarktpositie van doelgroepen in beeld kan brengen. Daarnaast is er in de analyse aandacht voor een aantal onderzoeksvragen t.a.v. doorstroming van ouderen en t.a.v. de positie van middeninkomens.