Gepubliceerd op:

RIGO begeleidt de partijen in de regio Eemvallei al enige tijd bij het harmoniseren van de woonruimteverdelingsregels. In het recente verleden heeft dit geleid tot onder andere gelijk trekken van leeftijdsgrenzen, bezettingsnormen en (mate van) inzet van het lotingmodel: daarnaast wordt in 2022 ‘behoud inschrijfduur’ bij woningtoewijzing in het regionale woonruimteverdeelsysteem geïntroduceerd. Voor 2022 staan een nadere verkenning van de positie van middeninkomens in de regio op het programma, alsmede het afstemmen van de lokale urgentieregelingen (met ruimte voor lokaal maatwerk).