Gepubliceerd op:

Het Hart van …

In Rozenburg en in Zuidland zijn recent twee woon-zorgcomplexen voor mensen (met name met dementie) die zware zorg behoeven (zorgzwaartepakketten 5 en 6) in gebruik genomen: Het Hart van Rozenburg en Het Hart van Zuidland. Deze complexen hebben een aantal bijzondere kenmerken. Ze zijn kleinschalig (zowel wat betreft de grootte van een groep waarvoor een verpleegkundige de verantwoordelijkheid heeft als de totale omvang). De appartementen zijn royaal (60m2) en met de uitstraling van een ‘gewoon’ rijtje passend in het straatbeeld. Tot slot zijn de voorzieningen gerealiseerd in het hart van een kleine kern en zijn in principe bedoeld voor de lokale vraag.

MKBA

RIGO heeft samen met Michiel de Nooij een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd om het project te evalueren. De belangrijkste uitkomst is dat het maatschappelijk saldo positief is. Het saldo is niet gelijk over de partijen verdeeld. Gemeente, bewoners, mantelzorgers en buurtbewoners hebben meer baten dan kosten. Rijk en de zorgverlener hebben daarentegen meer kosten dan baten. Dit zijn bij uitstek twee partijen die cruciaal zijn om dergelijke complexen te realiseren.

De grootste kostenpost is de lagere zorgefficiëntie door de kleinere groepen en de kleinere vestiging. Bewoners gaan er veel op vooruit, doordat hun levenskwaliteit toeneemt Mantelzorgers gaan er nog meer op vooruit. Tot slot profiteren buurtbewoners flink van de wetenschap om lokaal ‘oud’ te kunnen worden. Het bedrag per persoon is relatief gering, maar het aantal mensen waar het voor geldt is relatief groot.