Gepubliceerd op:

Dit zijn – van materieel tot cultureel – de megatrends die er voor de corporatiesector toe doen en van invloed zullen zijn op de effectiviteit en de efficiëntie:

  1. De verdere robotisering en automatisering van de dienstverlening en de materiële productie.
  2. De versnelde uitrol van maatregelen die de uitstoot van CO2 en het verbruik van grondstoffen sterk kunnen beperken.
  3. Een verdere verscherping van de tegenstelling tussen (kans)rijk en (kans)arm.
  4. Het verder wegvallen van internationale en interculturele solidariteit.
  5. Een toenemend onbehagen, een toenemende onzekerheid en het verder wegvallen van vertrouwen in instituties en bestaande machtsstructuren.

De vijf overdenkingen weerspiegelen mijn persoonlijke opvattingen over de megatrends en over de wijze waarop de corporatiesector met die trends om zou kunnen gaan. Ik pretendeer niet dat dit een uitputtend lijstje is. Misschien vindt u de toon in deze overdenkingen in een aantal gevallen wat somber. Dat klopt ook wel; er zijn tijden geweest dat mijn zorgen over ‘de toestand in de wereld’ minder groot waren. Er staan echter voldoende aanknopingspunten in de overdenkingen om de negatieve aspecten van de trends bij te buigen. Corporaties kunnen daar door hun dominante plek in de Nederlandse huisvesting menig steentje aan bijdragen en moeten alleen al om die reden worden gekoesterd.

Megatrends zijn trends die zich voordoen in verschillende domeinen van onze samenleving,  die zich niet of nauwelijks houden aan landsgrenzen met een meerjarige reikwijdte. Ze zijn dan ook onmogelijk door individuele organisaties of sectoren om te buigen. Dus je moet je er naar schikken en er de uitdaging van inzien.