Gepubliceerd op:

De samenwerkende corporaties in West-Brabant, Tholen en Bevelanden hebben een rijke traditie van afstemming in woningmarktonderzoek en beleidsvorming. Eerdere onderzoeken en visies zijn te vinden op www.visiewoningmarkt2030.nl.