Gepubliceerd op:

De Zaanse corporatie ZVH werkt aan het inhoudelijk en procesmatig vormgeven van de integrale vastgoedsturing. Dat vraagt echter eerst om een strategische visie, als stip op de horizon. Wat wil ZVH de komende tien jaar bereiken? Wat wordt de inzet voor de nieuwbouw, de betaalbaarheid, verduurzaming, en prettige woonbuurten? En wat weegt het zwaarst als financieel niet alles tegelijk kan? RIGO ondersteunt bij het maken van ‘het verhaal van ZVH’, om zo richting en kleur te geven aan het beleid van de komende jaren.