Gepubliceerd op:

Woningcorporaties laten zich elke 4 jaar visiteren door een van de vijf visitatiebureaus. De vaste visitatiemethodiek die de bureaus toepassen stond begin 2023 op het punt te veranderen, van methode 6.0 naar methode 7.0. RIGO ondersteunde Veluwonen in de keuze tot het visitatiebureau en de methode. Daarnaast zorgde RIGO er voor dat Veluwonen voorbereid het visitatietraject in ging. Het gaat hier o.a. om het verzamelen van documenten, interne en externe communicatie en het bepalen van de belanghebbenden die betrokken gaan worden bij de visitatie.