Gepubliceerd op:

Woningcorporaties laten zich elke 4 jaar visiteren door een van de vijf visitatiebureaus. De vaste visitatiemethodiek die de bureaus toepassen staat op het punt te veranderen, van methode 6.0 naar methode 7.0. RIGO ondersteunt Veluwonen in de keuze tot het visitatiebureau en de methode. Daarnaast zorgt RIGO er voor dat Veluwonen voorbereid het visitatietraject in gaat. Het gaat hier o.a. om het verzamelen van documenten, interne en externe communicatie en het bepalen van de belanghebbenden die betrokken gaan worden bij de visitatie.