Gepubliceerd op:

De regio Noordoost-Brabant is anno 2020 een van de weinige regio’s in Nederland waar de woningcorporaties hun woningen nog niet via een gezamenlijk regionaal woonruimteverdeelsysteem aanbieden. De afgelopen jaren zijn wel stappen in die richting gezet. Zo is het systeem Woonservice vanuit ’s-Hertogenbosch uitgebreid naar omliggende gemeenten.

RIGO is gevraagd te verkennen wat de voor- en nadelen zijn van een verdere regionalisering van de woonruimteverdeling in Noordoost-Brabant. Hiervoor houden we interviews met bestuurders van corporaties en gemeenten in de regio. Vanwege het coronavirus doen we dat op afstand, via videoconferencing. Op basis van de uitkomsten stellen we een visiedocument op.