Gepubliceerd op:

Daarvoor wilde men, aansluitend op eerdere onderzoeken van RIGO en Atlas voor Gemeenten, samen met een aantal regio’s werken aan het ontwikkelen van een methode waarbij gegevens uit de Leefbaarometer worden gecombineerd met lokale gegevens en inzichten.

RIGO heeft samen met Atlas voor gemeenten gekeken in hoeverre de bruikbaarheid van methoden om vroegtijdig gebieden te identificeren die risico lopen op toekomstig verval en leefbaarheidsproblemen strekt. Daarvoor zijn in drie verschillende gebieden, te weten de Drechtsteden, Almere en de regio Venlo analyses uitgevoerd.