Gepubliceerd op:

De Provincie Noord-Holland heeft RIGO gevraagd een notitie op te stellen ten behoeve van het inzichtelijk maken van de wachttijden voor sociale huurwoningen in de provincie Noord-Holland. Daarbij ging het niet alleen om de cijfers zelf, maar ook om de betekenis van deze cijfers, onder andere voor de woningbouwopgave in Noord-Holland. De notitie heeft antwoord gegeven op de drie vragen die de provincie gesteld heeft:

  • Wat is een goede indicator voor wachtduur? (inschrijfduur, zoekduur, slaagkans e.d.)
  • Wat zijn de huidige wachttijden in Noord-Holland per gemeente en regio?
  • Hoe verhoudt de wachttijd zich tot de woningbouwopgave in Noord-Holland (zowel in Noord als in Zuid/MRA als op regioniveau)?

Indicatoren

We hebben de inschrijfduur, zoekduur en slaagkans als indicatoren uitgelicht. Van deze indicatoren zijn de zeggingskracht en de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Daarnaast wordt er in de rapportage ook ingegaan op hoe deze indicatoren het best kunnen worden gebruikt. Om een goed beeld te krijgen van de wachttijden is het aan te bevelen om zo mogelijk meerdere indicatoren in samenhang te bekijken.

Wachttijden

Daarnaast hebben we voor alle gemeenten en regio’s in de provincie Noord-Holland geïnventariseerd hoe hoog de wachttijden (inschrijfduur en zoekduur) zijn, indien beschikbaar. Deze cijfers zijn in verschillende kaartbeelden gevat.

Relatie met woningbouwopgave

Vervolgens gingen we in op hoe deze wachttijden in Noord-Holland zich verhouden tot de regionale woningbouwopgave. Bij de regionale afspraken over woningbouw in Noord-Holland wordt onder meer gebruikgemaakt van de indicatieve woningbehoefte, zoals berekend door de provincie, naast een zogenaamde inhaalvraag. Bij het bepalen van de woningbehoefte wordt geen rekening gehouden met de huidige wachttijden voor corporatiewoningen, maar alleen met demografische ontwikkelingen. Er is dan ook geen sterke samenhang gebleken tussen de extra woningbehoefte per regio en de inschrijfduur of zoekduur.