Gepubliceerd op:

De Provincie Noord-Holland vroeg om een inventarisatie van de wachttijden voor sociale huur in de regio. De eerste vraag bij zo’n analyse is wat ‘wachttijd’ eigenlijk betekent. Anders gezegd: wat is een goede indicator voor wachttijd? Is dat inschrijfduur, of zoekduur? Of moet je naar slaagkans kijken: het aandeel van de woningzoekenden dat een woning heeft gevonden.

We hebben alle drie de indicatoren onder de loep genomen en hun zeggingskracht besproken. Voor elke indicator gelden mitsen en maren. Zo geeft de gemiddelde inschrijfduur een beeld van hoeveel inschrijfduur woningzoekenden nodig hebben, maar laat de zoekduur zien hoe lang mensen daadwerkelijk op zoek zijn. Aan de andere kant is de zoekduur ook sterk afhankelijk van de inschrijfduur. De zoekduur is bijvoorbeeld vaak korter als er meer inschrijfduur opgebouwd is. Om een goed beeld te krijgen van de wachttijden is het dan ook aan te bevelen om meerdere indicatoren in samenhang te bekijken.

Wachttijden in kaart gebracht

Vervolgens hebben we voor alle gemeenten en regio’s in de provincie Noord-Holland de inschrijfduur en zoekduur geïnventariseerd. Woningzoekenden in de regio’s Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Waterland en Westfriesland staan het langst ingeschreven. Daarbuiten vinden woningzoekenden vaak eerder een woning. In de Kop van Noord-Holland vinden woningzoekenden het snelst een woning.

Over het algemeen is de zoekduur in Noord-Holland veel korter dan de inschrijfduur. Dit komt enerzijds door woningzoekenden die zich uit voorzorg inschrijven. Anderzijds heeft het voor woningzoekenden met te weinig inschrijfduur nog weinig zin om te reageren, dus wachten ze een aantal jaar voordat ze actief beginnen te zoeken.

We onderzochten ook hoe deze wachttijden in Noord-Holland zich verhouden tot de regionale woningbouwopgave. Bij het bepalen van de woningbehoefte voor de regionale afspraken in de provincie wordt geen rekening gehouden met de huidige wachttijden voor corporatiewoningen, maar alleen met demografische ontwikkelingen. Er is dan ook geen sterke samenhang gebleken tussen de woningbehoefte per regio en de inschrijfduur of zoekduur.

Gemiddelde inschrijfduur (links) en gemiddelde zoekduur (rechts) per regio