Gepubliceerd op:

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het nieuwe voetbalstadion wordt het gebied eromheen ontwikkeld tot een grote sportcampus: Feyenoord City, waar sport de drijvende en verbindende kracht is achter innovatie, werken, gezond leven en ontspanning. Aan RIGO de vraag wat de uitstralingseffecten daarvan zijn voor Rotterdam-Zuid met betrekking tot de leefbaarheid.

Feyenoord City is een ambitieus plan waarmee Rotterdam-Zuid – 10 jaar geleden door minister Vogelaar als één van de 40 probleemwijken aangeduid – een impuls kan krijgen met betrekking tot leefbaarheid, werkgelegenheid en sociale emancipatie. Het is een privaat initiatief. De gemeente heeft een trekkende en coördinerende rol en draagt financieel bij met investeringen in infrastructuur. Ter onderbouwing van de besluitvorming hebben TwynstraGudde en RIGO in opdracht van gemeente Rotterdam een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) opgesteld.

RIGO zich heeft zich daarbij toegelegd op de uitstralingseffecten op de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid. Berekeningen van RIGO laten zien dat Feyenoord City de leefbaarheid ten goede komt. De waarde daarvan komt tot uitdrukking in de vastgoedprijzen in Rotterdam-Zuid. De waardestijging wordt geraamd op ruim €80 miljoen. Dat is ongeveer de helft van de totale maatschappelijke baten die aan het project verbonden zijn.

Lees ook ons memorandum ‘Leefbaarheidseffecten van Feyenoord City voor Rotterdam-Zuid‘.