Gepubliceerd op:

Op initiatief van zeven woningcorporaties en in het verlengde van onderzoek naar stichtingskosten maakt RIGO een website die corporaties kunnen gebruiken om hun nieuwbouwprojecten te vergelijken met zoveel mogelijk andere projecten in Nederland. Het gaat om een beperkt aantal gegevens die per project worden ingevoerd. Zie: http://www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl.Bekijk hier ook het artikel, gepubliceerdin het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, voor een nadere toelichting van het onderwerp.