Gepubliceerd op:

Zowel in 2008 als in 2010 bleek dat er zich geen algemene en wijdverbreide waterbedeffecten hadden voorgedaan vanuit de veertig wijken. De wijkaanpak is in die jaren niet gepaard gegaan met grootschalige verplaatsing van problemen. Maar er bleken wel gebieden te zijn waar een waterbedeffect waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid. Deze gebieden waren niet alleen te vinden in de direct aanliggende buurten van de aandachtswijken, maar ook elders in de stad en zelfs in de regio.

Met behulp van de Leefbaarometer is het mogelijk om waterbedeffecten in heel Nederland te ontdekken, niet alleen uit de veertig aandachtswijken. We kunnen voor iedere buurt in beeld brengen of ze last hebben van een waterbedeffect, of dat er een waterbedeffect vanuit gaat.