RIGO ondersteunt woningcorporaties en gemeenten bij hun woonlastenbeleid, door samen met hen op zoek te gaan naar de juiste mix van instrumenten om de betaalbaarheid te borgen. Daarbij leveren wij ook de nodige onderbouwing, in de vorm van onderzoek en monitoring.

  • Wat zijn woonlasten en wanneer zijn die betaalbaar?

Bij woonlasten gaat het niet alleen om de huur of hypotheek maar steeds vaker ook over de energielasten en andere bijkomende kosten. De vraag wanneer die woonlasten betaalbaar zijn, vergt meer uitleg én discussie. RIGO kan die uitleg verzorgen en de discussie begeleiden, zodat corporaties en gemeenten hier zelf hun standpunt over kunnen bepalen.

  • Beleidsknoppen

Woningcorporaties en gemeenten hebben diverse instrumenten tot hun beschikking waarmee zij de betaalbaarheid van woonlasten en de omvang van de betaalbare woningvoorraad kunnen beïnvloeden. RIGO helpt hen bij het zoeken naar de juiste beleidsknoppen en het invullen daarvan. Hierbij kijken we onder meer naar de wettelijke mogelijkheden en ervaringen in de praktijk. Daarmee leveren wij goed doordachte bouwstenen die onder onze hoede leiden tot gewogen en gedragen prestatieafspraken en beleid.

  • Huurbeleid

De betaalbaarheid voor huurders wordt direct beïnvloed door het huurbeleid van het Rijk en verhuurders. RIGO levert via onderzoek regelmatig bijdragen aan discussies over de landelijke huurprijsregulering en de huurtoeslag. Woningcorporaties begeleiden we bij het maken van beleidskeuzes ten aanzien van hun streefhuren en huuraanpassingen. Daarbij houden we vanzelfsprekend ook rekening met andere beleidsdoelen dan betaalbaarheid, waaronder de financiële effecten.

  • Betaalrisico’s

Een van de vragen die ons vaak gesteld wordt is of doelgroepen hun huidige woonlasten nog kunnen betalen. Op basis van bestaande cijfers of een enquête brengen we de woonlasten in beeld en zetten deze af tegen gangbare normen voor betaalbaarheid. Daarvoor gebruiken we onder andere referentiecijfers van het Nibud. Hierdoor ontstaat inzicht in het aandeel huishoudens dat een betaalrisico loopt en wie juist relatief goedkoop woont..

Beschikbaarheid

Woningzoekenden die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning krijgen te maken met diverse inkomensnormen, zoals de normen voor passend toewijzen van in de sociale huursector, inkomenseisen in de vrije sector en de hypotheeknormen in de koopsector. RIGO kan laten zien wat deze eisen betekenen voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor verschillende groepen, zoals voor starters, ouderen en middeninkomens. Daarbij maken we gebruik van persona’s.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: