Er is veel te doen in het woonbeleid, maar de arbeidsmarkt is krap. Dat leidt regelmatig tot behoefte aan tijdelijke versterking bij onze opdrachtgevers. Het gaat om specifieke klussen, inhoudelijke expertise, procesbewaking of simpelweg ‘handen’ voor van alles en nog wat. RIGO beschikt over een pool van adviseurs en onderzoekers die we regelmatig flexibel inzetten via detachering. Zo helpen en hielpen we onder meer bij:

  • Woonzorg Nederland: het ondersteunen bij het maken van prestatieafspraken en beleid voor woonruimteverdeling.
  • Gemeente Haarlemmermeer
  • Veluwonen: het begeleiden van het visitatietraject
  • UWOON: het op poten zetten van portefeuillesturing en assetmanagement op inhoud en proces
  • Ministerie van BZK: het verkennen van de hervorming van de huurtoeslag
  • Wierden en Borgen: het ondersteunen bij een nieuw huurbeleid en portefeuillestrategie en aanverwant beleid

De meerwaarde van adviseurs/onderzoekers van RIGO
We hebben een breed inzetbaar team van onderzoekers en adviseurs. Generalisten en specialisten met verschillende achtergronden: planologen, geografen, bestuurskundigen, psychologen, economen en antropologen. Allemaal gericht op wonen en leefomgeving  en hoe daar verstandige keuzes te maken. Vakgedreven, grondig en pragmatisch helpen we je aan het beleid, de analyse of het procesplan dat je echt verder brengt. En bedenk: bij het inschakelen van één RIGO’er profiteer je van de expertise van het gehele team daarachter. Indien nodig vliegen we snel een specialist in.

Een onderzoeker/adviseur op maat
Met de variatie aan thema’s in het wonen waar we aan werken is er bijna altijd iemand te vinden die aan de slag kan. We zoeken samen naar de beste match tussen de adviseur/onderzoeker en de specifieke behoefte in jouw organisatie. En het moet ook gewoon klikken…

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze adviseurs:

Onze detacheringsexperts

Dit zijn onze experts:

Gerelateerde projecten