De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van datavisualisatie sterk uitgebreid. Traditioneel worden gegevens vaak afgebeeld in een grafiek of tabel ter ondersteuning van analyses en verheldering van onderzoeksresultaten in een rapport. Deze geven een statisch beeld van een bepaald onderwerp of gebied, terwijl bij de vertaling van data naar informatie vaak de behoefte ontstaat om nader te kunnen inzoomen op een gebied, onderwerp of (doel)groep.

De komst van interactieve dashboards heeft ervoor gezorgd dat deze behoefte vervuld kan worden. Met dergelijke tools worden data ontsloten via een interactieve en responsieve manier voor de eindgebruiker. Daarbij gaat het niet alleen om het afbeelden van cijfers in een figuur, maar krijgt de gebruiker ook de mogelijkheid zelf eenvoudige analyses uit te voeren.

 

https://www.leefbaarheidsonderzoekhellendoorn.nl/

Door gegevens in een interactief dashboard op te nemen, wordt het eenvoudig om grote hoeveelheden informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. Middels het combineren van verschillende onderwerpen in een dashboard is het mogelijk factsheets op zowel regionaal, deelregionaal, gemeentelijk en gebiedsniveau weer te geven. Elk schaalniveau laat zich eenvoudig selecteren in een lijst.

Presentatie van onderzoeksresultaten

RIGO verricht regelmatig onderzoeken op basis van enquête data (o.a. Woononderzoek Nederland, Wonen in Metropoolregio Amsterdam, Leefbaarheidsonderzoek). De onderzoeksresultaten presenteren we naast de vorm van rapportages en kaartentools ook in een interactief dashboard. Zo hebben de beleidsmakers altijd de data bij de hand en wordt het mogelijk om het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Voorbeeldprojecten

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Wilt u meer weten over online interactieve dashboards? Neem dan contact op met onze experts.