Naar inhoud en vorm zijn de prestatieafspraken vaak vergelijkbaar. Natuurlijk gaan ze over nieuwbouw, herstructurering, woonruimteverdeling, leefbaarheid en wonen en zorg. Maar naar functie kunnen ze heel verschillend zijn. Ligt er een concrete opgave waar men samen aan moet werken? Hoe zijn de verhoudingen, hoe is de cultuur van samenwerking, welke contacten en contracten liggen er al? En vooral: waarom willen gemeente, corporatie en huurders eigenlijk afspraken maken en welke type afspraak doet hieraan het meeste recht?

Juist in het antwoord op deze vragen krijgen prestatieafspraken betekenis.

Onze ervaring zetten we ook in voor partijen afzonderlijk: een woonvisie of agenda voor gemeenten, een prestatie bod of activiteitenoverzicht voor woningcorporaties of een second-opinion voor de huurders. Soms kijken we terug op de bereikte resultaten of het doorlopen proces in de vorm van een evaluatie of rekenkameronderzoek.

Lopende projecten

Medewerkers