Zo brengen we voor het RIVM in kaart hoe lang mensen in Nederland blootstaan aan risicovolle situaties op hun werk en denken we na over de manieren om deze risico’s te beperken en ongevallen te voorkomen. Onze analyses baseren we op de Enquête Blootstelling aan Arbeidsgevaren (EBA), de Occupational Risk Calculator (ORCA), registratiegegevens van de Arbeidsinspectie (I-SZW), gegevens uit de werknemersregistraties en microdata van het CBS

Met de Risk Assessment Tool kunnen werkgevers het ongevalsrisico van individuele werknemers berekenen. Inzichten uit de onderzoeken en modellen passen we toe op de werkplek of bouwplaats. Onder andere door naar Deens voorbeeld ‘infokaarten’ te ontwikkelen. Hiermee worden leidinggevenden zich bewuster van de oorzaken van risico’s van de bouwwerkzaamheden en kunnen ze beter sturen op veiligheid.

Lopende projecten

Medewerkers