Waar liggen kansen voor versterking van de vastgoedportefeuille? Welk woningbezit sluit het beste aan bij de maatschappelijke of volkshuis-vestelijke opgaven waaraan een corporatie een bijdrage wil leveren? Wat zijn de bouwkosten van een woningbouwproject en kan het financieel uit? Zomaar enkele vragen waar diverse partijen regelmatig mee te maken krijgen.

We ondersteunen deze partijen door inzicht te bieden in de woningmarkt en de verbinding te zoeken tussen lange termijn doelen en de situatie van individuele complexen. Of door het doorrekenen en onderling vergelijken van grondexploitatie-resultaten. 

Lopende projecten

Medewerkers