Van trends naar visie naar beleid naar uitvoering

Een nieuwe prognose met nog meer bevolkingsgroei? Landelijke prestatieafspraken? Een groeiende groep kwetsbare bewoners in de wijk? Je wilt daar als corporatie mee aan de slag, maar hoe? Voor ons begint daar de klus. Op basis van ervaring bij verschillende corporaties helpen we je van analyse naar aanpak, van idee naar strategie en van directietafel naar uitvoering. We doen dat op verschillende plekken in de Beleidsachtbaan.

Bij specifiek beleidsadvies

Hoe zorgen we ervoor dat senioren vaker doorstromen of jongeren sneller aan de bak komen? Hoe moet de voorraad zich in omvang en kwaliteit ontwikkelen en hoe landt dat in complexplannen? Op welke manieren kun je zorgen voor meer veerkracht in de wijken waar het mis dreigt te gaan? Wat kunnen we – DAEB en niet-DAEB – doen voor middeninkomens? En moeten we misschien toch (weer) eens naar sociale koopconstructies kijken? We brengen de opties in beeld, de resultaten die je ervan mag verwachten en hoe het raakt aan aanpalend beleid.

Op de plekken waar gekozen en verantwoord moet worden

Je wilt én betaalbaarheid behouden én nieuwbouw toevoegen én verduurzamen én wijken vernieuwen. Hoe kom je tot noodzakelijke keuzes en hoe vertaal je je visie in een evenwichtige meerjarenbegroting? We helpen je doelen zo expliciet en concreet mogelijk te maken, zodat helder is wat je krijgt voor je keuzes. Dat helpt de discussie: in directie of RvC, maar ook bij het gesprek met de huurders, gemeente en collega’s. Zo zorgen we ervoor dat je binnen de financiële kaders eruit haalt wat er volkshuisvestelijk in zit.

Op stelselniveau

We houden er ook van om de kaders zélf ter discussie te stellen en denkbeeldig aan het stelsel rammelen. Waar komen we met het huidige woonbeleid terecht? Wat zou het opleveren als we het anders organiseren? We geven vorm, inhoud en onderbouwing voor de betere benen-op-tafeldiscussie.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: