Geschiktheid woningvoorraad voor ouderen

De aanstaande vergrijzing brengt verschillende maatschappelijke opgaven met zich mee. Eén van de gevolgen van de vergrijzing is een groeiende behoefte aan geschikte en aanpasbare huisvesting.

In veel gevallen is echter niet duidelijk hoe groot het aanbod van geschikte woningen in een gemeente of buurt is, wat het lastig maakt beleid op dit punt te voeren. De enige manier om volledig duidelijk te krijgen welke woningen geschikt zijn en welke niet is om alle woningen te bezoeken en aan een visuele inspectie te onderwerpen. Dit is echter een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. RIGO heeft daarom een methode ontwikkeld waarmee het aanbod van geschikte woningen snel in beeld kan worden gebracht. Door gebruik te maken van referentiebestanden kan – op basis van woningkenmerken als bouwjaar, oppervlak, beukmaat en woningtype – een inschatting worden gemaakt of een woning geschikt is voor een bijzondere doelgroep.