De uitdagingen voor gemeenten en regio’s zijn groot

Vooral voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, is het lastig om een woning te vinden. Denk aan daklozen, arbeidsmigranten en statushouders. Zij hebben naast een dak boven het hoofd, ook in meer of mindere mate zorg en/of ondersteuning nodig. Dat is steeds minder vaak in een instelling en steeds vaker thuis, in de wijk. Ook ouderen moeten (en willen doorgaans) zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit alles in een wereld waar sprake is van schaarste: aan woonruimte, aan personeel en aan middelen. Kortom, de uitdagingen voor gemeenten en regio’s om dit in goede banen te leiden, zijn groot.

Woonzorgvisie maken en uitvoeren (onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma)

De gemeente is verantwoordelijk om huisvesting en zorg te organiseren voor allerlei aandachtsgroepen en ouderen. Het gaat daarbij ook om een passende leefomgeving en een goede sociale basis in de wijk. De gemeente stelt hiervoor een woonzorgvisie op met de opgave en een aanpak. Dit gebeurt in samenwerking met stakeholders als corporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en inwoners. Deze woonzorgvisie is onderdeel van het beoogde volkshuisvestingsprogramma, in het kader van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting.

Wonen en zorg voor aandachtsgroepen en ouderen is daarmee inhoudelijk een veelomvattende opgave met een complex veld van stakeholders. Dit vergt brede expertise én sterke procesbegeleiding.

Onze insteek: stakeholders en fysiek én sociaal verbinden

Samenwerking is cruciaal om te komen tot gezamenlijke, betekenisvolle afspraken over huisvesting, zorg en (in)formele ondersteuning in de wijk, voor alle aandachtsgroepen en ouderen. Wij werken bij deze opgave aan de verbinding tussen stakeholders. We spreken de taal van de stakeholders uit zowel het fysieke als het sociale domein en vertalen de gedeelde (regionale of lokale) visie naar beleid en de praktische uitwerking hiervan.

Onze aanpak: onderzoek, procesbegeleiding en advies op maat

Van een woonzorgvisie en -analyse tot inzicht in de opgave: we ondersteunen onze opdrachtgevers met onderzoek, procesbegeleiding en advies op maat. We doen dit in opdracht van gemeenten en regio’s, en altijd in samenwerking met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, huurders en wijkbewoners. Zoals een woonzorgvisie in gemeente Nieuwkoop. En onderzoeken gericht op één of meerdere aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

Voor de ministeries van VWS en BZK ontwikkelden we de monitor Geclusterde Woonvormen voor ouderen.

Als u meer wilt weten over een traject op maat, neem dan contact met ons op.

 

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: