De vraag naar woningen kan snel veranderen, terwijl investeringen vaak voor een lange periode worden gedaan. RIGO helpt daarbij door ontwikkelingen op zowel de korte als de lange termijn in beeld te brengen.

We laten de huidige woonwensen en woonpatronen zien en stellen realistische scenario’s op voor de toekomstige woningbehoefte. Daarbij maken we gebruik van onze demografische expertise. Bij het presenteren van uitkomsten maken we helder onderscheid tussen feiten, aannames en de ruimte voor beleid.

Lopende projecten

Medewerkers