Woningbehoefteonderzoek

De vraag naar woningen kan snel veranderen, terwijl investeringen vaak voor een lange periode worden gedaan. RIGO helpt daarbij door ontwikkelingen op zowel de korte als de lange termijn in beeld te brengen. In een woningbehoefteonderzoek brengen we de huidige stand van zaken op de (lokale) woningmarkt in beeld, alsmede de ervaren knelpunten in de huidige markt. Vervolgens maken we een raming van de ontwikkeling van de doelgroepen en de woningbehoefte in de toekomst.

Simulatie van effecten

We laten de huidige woonwensen en woonpatronen zien en stellen realistische scenario’s op voor de toekomstige woningbehoefte. Daarbij maken we gebruik van onze demografische expertise.

Van cijfers naar inzicht

Bij het presenteren van uitkomsten maken we helder onderscheid tussen feiten, aannames en de ruimte voor beleid. Hoe de verandering tot stand te brengen vereist een combinatie van ingrepen: nieuwbouw, verkoop, sloop, opwaardering, transformatie, al dan niet van tijdelijke aard. De vertaling van opgave naar een uitvoeringsprogramma is niet puur een rekenkundige exercitie. Er kunnen goede redenen zijn om af te wijken van een modelmatig berekende behoefte. Er komen ook andere overwegingen bij kijken, zoals financiële en stedenbouwkundige mogelijkheden en onmogelijkheden en politieke keuzes.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: