Dat doen we door kennis over te dragen en er voor te zorgen dat iedereen over hetzelfde praat als het gaat om begrippen als wachttijden, urgenten en slaagkansen. Door evaluaties brengen we de werking van woonruimteverdeelsystemen in beeld. We laten de cijfers spreken, maar ook woningzoekenden, huurders, verhuurders en gemeenten komen aan het woord.

Daarnaast beantwoorden we gerichte vragen over de woonruimteverdeling. Bijvoorbeeld over de slaagkansen van bepaalde groepen woning-zoekenden of de effecten van passend toewijzen.

Lopende projecten

Medewerkers