Gepubliceerd op:

  • Wat is RIGO?

RIGO helpt met onderzoek en advies de kwaliteit en effectiviteit van het woonbeleid te verbeteren. Dat doen we in opdracht van overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere partijen. RIGO is al vijftig jaar een sterk en gewaardeerd merk in de wereld van het wonen. Ons DNA: we werken op basis van feiten, bekijken vraagstukken in brede context en komen zo tot advies en onderzoek van hoge kwaliteit.

Ons werk bestaat uit het doen van projecten, meerdere tegelijk en in wisselende teams. We doen dat met een groep van 25 bevlogen vakidioten: jong, oud, adviseurs, onderzoekers en alles ertussenin. Het opleiden van jonge (net afgestuurde) mensen is een belangrijk onderdeel van ons werk en een belangrijke basis voor onze organisatie. Veel oud-RIGO’ers bekleden inmiddels mooie posities in de sector wonen.

We zijn een club met eigenwijze, in hoge mate zelfsturende, mensen. Naast hard werken vinden we de sociale verbinding tussen collega’s belangrijk: bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke lunch of aan de voetbaltafel. We bedenken graag zelf wat we doen, maar horen ook graag hoe we zaken anders of beter kunnen doen.

RIGO: Sterke wortels, een sterk merk, bevlogen team vol kennis, ervaring en ambitie
groeiambities, structuurverandering

  • Onze ambitie

RIGO is in de afgelopen 50 jaar bekend geworden als onderzoek- en adviesbureau dat complexe vraagstukken op het gebied van wonen en de leefomgeving analyseert en daarover helder, cijfermatig onderbouwd, adviseert. Deze tijd van grote woonopgaven vraagt ons inziens om objectivering, duiding en vindingrijkheid. Wij helpen overheden, corporaties, en andere partijen met onze kennis en vaardigheden om tot goed beleid, goede analyses en goede oplossingen voor de woningmarkt en de woonomgeving te komen.

Maatschappelijke impact bereiken is ons doel. Groei van ons bedrijf en winst zijn daarom voor ons geen doel op zich maar een randvoorwaarde om ons werk goed te kunnen doen en een middel om te investeren in nieuwe producten, nieuwe medewerkers, opleidingen, nieuwe manieren van communicatie en marketing.

Vanuit deze overtuiging hebben we besloten om per 1 januari verder te gaan als stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht. Onderdeel van deze nieuwe structuur is de vorming van een tweekoppig, collegiaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van het bureau: een zakelijk directeur/bestuurder die verantwoordelijk is voor de zakelijke besturing van de organisatie en een inhoudelijk directeur/bestuurder die vooral de inhoudelijk oriëntatie van RIGO stuurt en bewaakt. Het is onze ambitie om onze maatschappelijke impact te vergroten. Deze tijd van grote woonopgaven biedt uitgelezen kansen om op meer plekken relevante bijdragen te leveren. Dat gaat niet vanzelf: het vraagt om ondernemerschap, alert zijn op marktontwikkelingen en zakelijkheid. Daarin willen we ons versterken, daarin aangejaagd door een zakelijk directeur/bestuurder.

  • De uitdaging

De zakelijk directeur/bestuurder is samen met haar of zijn collega-bestuurder verantwoordelijk voor de strategische koers en de marketingstrategie van RIGO alsmede voor de bedrijfsvoering, waaronder HRM, organisatieontwikkeling en planning & control.

Maar we verwachten meer van de nieuwe bestuurder. Zij of hij moet vorm geven aan onze groeiambitie en aan de veranderingen die we daarbij nodig achten. Zij of hij is een ervaren managing director die RIGO weet te leiden naar een meer zakelijke en ondernemende houding. Met respect voor de inhoudelijke kwaliteit en gedrevenheid van onze hoog opgeleide professionals. En met respect voor de kernwaarden van de huidige cultuur. Met inlevingsvermogen, maar ook met het vermogen om collega’s waar nodig aan te spreken op hun bijdragen aan de organisatie. Die oog heeft voor het werkplezier en de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers. Die ruimte biedt aan eigen initiatief, maar ook richting geeft en ervoor zorgt dat een idee tot uitvoering wordt gebracht. Die RIGO een boost weet te geven en de anderen daarin meeneemt.

  • Het profiel

Voel je je aangesproken? We zoeken een zakelijk directeur/bestuurder:

– Met een WO werk- en denkniveau;
– Die maatschappelijk betrokken is en inhoudelijk gedreven;
– Met kennis van of tenminste affiniteit met ons werkveld (de woon- en leefomgeving);
– Die ervaring heeft met leiding geven aan eigenwijze professionals;
– Die daadkrachtig is en een zakelijke instelling heeft;
– Die respectvol een spiegel voor kan houden en beweging kan brengen;
– Met gevoel voor humor;
– Die ervaring heeft met het aanpassen van bedrijfsculturen;
– En met het stroomlijnen van dienstverlenende, professionele organisaties;
– Een teamspeler die sterk is in communicatie;
– Die mensgericht is en ervaring met HRM heeft;
– Die RIGO graag naar buiten toe profileert.

  • We bieden

RIGO is een robuust en financieel gezond bureau. We bieden onze nieuwe directeur/bestuurder een unieke mogelijkheid om leiding te geven aan een ontzettend leuke club gedreven professionals die graag willen bijdragen aan het oplossen van de woonopgaven in Nederland. We zijn een hecht, sociaal team met een sterke cultuur en identiteit en kijken ernaar uit om de samenwerking aan te gaan met een nieuwe directeur-bestuurder. We bieden een aanstelling voor 24 tot 36 uur (in overleg te bepalen) met een prima financiële vergoeding.

  • Reacties

Interesse? Stuur uiterlijk 31 december een email met motivatie en een cv aan vacature@rigo.nl. Gesprekken vinden in januari plaats.

Voor meer informatie kun je terecht bij Wouter Schepers (wouter.schepers@rigo.nl)