Gepubliceerd op:

Met de woorden ‘Wijkaanpak moet een vak worden’ vatte Jeroen Frissen, directeur Strategie van Ymere, de ambitie achter de initiatieven ‘Tien voor MKBA’ en ‘Wat Werkt in de Wijk’ samen. Hij sprak deze woorden bij de aftrap van een symposium over beide initiatieven op 30 januari. RIGO is een van de initiatiefnemers van ‘Tien voor MKBA’. In dit verband werken we sinds 2010 samen met corporaties aan het verbeteren van het inzicht in wat al dan niet werkt in de wijk.

In Nederland weten we veel te weinig over de effectiviteit en rentabiliteit van investeringen in de wijkaanpak (en dan met name het sociale domein). Samen met de aangesloten corporaties willen we een impuls geven aan de kennisontwikkeling op dit terrein.

Anno 2014 mag het resultaat er zijn: twaalf MKBA’s (maatschappelijke kosten-batenanalyses) zijn uitgevoerd op uiteenlopende thema’s, zoals de verkoop van huurwoningen, wonen en zorg, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Maar we zijn er nog lang niet. Zeker in de huidige tijden van steeds schaarser wordende middelen moet elke euro raak zijn. Om dat te verwezenlijken, is meer onderzoek naar de effectiviteit van investeringen noodzakelijk.