Gepubliceerd op:

Sinds 2010 maakt de gemeente Assen gebruik van wijkanalyses om een vinger aan de pols te houden in alle Assense wijken. Sinds de ontwikkeling van het instrument hebben binnen het sociaal domein veel ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor een herziening van de analysemethode gewenst was. Samen met de gemeente heeft RIGO de wijkanalyses afgestemd op de meest recente ontwikkelingen en de wensen van de gemeente. De resultaten zijn te bekijken op de website ‘Assen in cijfers –> wijkanalyses‘.