Gepubliceerd op:

De vijf corporaties in West-Brabant en Tholen hebben gezamenlijk een regionale visie op het wonen en leven in de regio ontwikkeld. Die visie is gemaakt omdat ze beter inzicht wilden krijgen in de ontwikkelingen van en op de regionaal functionerende woningmarkt, om zo een stevige basis neer te leggen voor gezamenlijke en individuele beleids- en investeringsbeslissingen.

RIGO heeft de corporaties ondersteund door middel van een uitgebreid woningmarktonderzoek. Deze zijn gecombineerd met wijk- en kernvisies van de corporaties. Uiteindelijk heeft dit geleid tot kernstrategieën per kern of wijk. RIGO voerde ook de pen voor het onderzoeksrapport en delen van het visierapport. Deze visie gaat over meer dan alleen de woningvoorraad en woningbehoefte. Het is ook een visie op de te verwachten sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

De visie is een uitnodiging aan onze bewoners, gemeenten, provincie, het Rijk en onze partners uit het maatschappelijk middenveld om afspraken met elkaar te maken over verstandig beleid en gewenste interventies.