Gepubliceerd op:

In april 2018 is het woonwensenonderzoek “Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017” (WiMRA) verschenen. Dit is een grootschalig onderzoek onder de bevolking naar hun woonsituatie en woonwensen. In opdracht van de regio Zuid-Kennemerland/IJmond zijn nadere analyses op basis van de WiMRA gemaakt waarbij de regio is uitgesplitst naar deelregio, afzonderlijke gemeenten en gebieden. Doordat de enquête in de regio bij extra respondenten is afgenomen, is het mogelijk om op dit schaalniveau uitspraken te doen.

In de rapportage gaat veel aandacht uit naar de huisvesting van inkomensgroepen en de bewoning van de diverse segmenten van de woningvoorraad. Daarnaast wordt onder meer gekeken naar de (selectiviteit van) verhuisrelaties binnen de regio en met de overige delen van de MRA en naar verhuisplannen, naar duurzaamheid en naar tevredenheid met woning en woonomgeving. De achterliggende gegevens zijn tevens ontsloten door middel van een online, interactief dashboard. In dit dashboard zijn de figuren van de analyses gepresenteerd en is er mogelijkheid om nader in te zoomen op een specifiek onderwerp of gebied.

Ben je benieuwd naar het rapport? Lees deze dan hier.