Gepubliceerd op:

Twee jaar geleden verrichtte RIGO al eens een verkenning naar de mogelijke ontwikkeling van de woningbehoefte in Almere, zowel kwantitatief als kwalitatief. Inmiddels is de context veranderd en is nieuwe informatie beschikbaar. Tijd voor een update, gebruik makend van actuele bronnen en de jongste inzichten. Horizon is het jaar 2030. Omdat de toekomst per definitie onzeker is, wordt hierbij gewerkt met verschillende scenario’s.