Gepubliceerd op:

RIGO heeft begin 2012 voor GroenWest een marktanalyse gedaan ten behoeve van het destijds nieuw op te stellen portefeuillestrategie. GroenWest wilde graag op korte termijn haar beleid actualiseren. Daarvoor heeft RIGO de woningbehoeftetabellen uit de eerdere marktanalyse geactualiseerd.

De woningbehoefte geeft een indicatie van de woning voorraad die ‘past‘ bij de huishoudens van de toekomst. Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van de Pearl prognose 2013 en het WoON 2012. De uitkomsten zijn weergegeven voor Utrecht Stad, Utrecht West en de gemeenten Montfoort, Woerden en De Ronde Venen.