Gepubliceerd op:

De gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris vroegen RIGO om een actualisatie van de toekomstige woningbehoefte 2030. De resultaten worden mede gebruikt voor het opstellen van nieuwe kaderprestatieafspraken tussen de gemeente, de woningcorporatie en een lokale huurdersorganisatie. Bij het schetsen van de woningbehoefte was de wens om extra aandacht te schenken aan de mogelijkheid om meer jongere huishoudens vast te houden of aan te trekken; de doelgroep van de middenhuur; en de ontwikkeling van de zorgbehoefte van bewoners.

De verklaring voor recente migratiestromen van jonge mensen ligt zeer waarschijnlijk in de krapte op bijvoorbeeld de Amsterdamse woningmarkt

Het vasthouden of aantrekken van jongere huishoudens hoort bij de ‘meer stad worden’-ambitie van de gemeente. Deze ambitie is door ons uitgewerkt in de vorm van een ‘wat als’-scenario: wat als de gemeente erin slaagt beduidend meer jongere huishoudens aan te trekken of vast te houden dan volgens de trendmatige behoefteraming? Op basis van een recente trend in migratiestromen is een variant doorgerekend die meer jonge mensen vasthoudt, maar vooral ook aantrekt. De verklaring voor deze trend ligt zeer waarschijnlijk in de krapte op bijvoorbeeld de Amsterdamse woningmarkt, die ertoe leidt dat gezinsvormende huishoudens tot pakweg 35 jaar elders hun heil zoeken, bijvoorbeeld in Hoorn. Het is niet ondenkbaar dat deze trend aanhoudt of zelfs sterker wordt.

Een toename van verhuisbewegingen weg van de Randstad is het onderwerp van meer RIGO-onderzoek, bijvoorbeeld een project dat we uitvoerden in opdracht van de Provincie Overijssel. Meer hierover op de website komen-en-gaan.nl.