Gepubliceerd op:

De Zeeuwse corporaties, verenigd in Zuid West Samen, hebben RIGO gevraagd een inventarisatie te maken van de onderzoeken die recent zijn uitgevoerd naar de woningbehoefte in de Zeeuwse gemeenten. Daarbij brengen we de overeenkomsten en verschillen in de huidige onderzoekspraktijk en de resultaten in beeld. De inventarisatie dient als opmaat voor een mogelijk gezamenlijk onderzoek in de toekomst.