Gepubliceerd op:

Gemeente Veere voert op het vlak van de woningbouw al jaren een beleid voor een beperkte groei. Met dit beleid wil men inspelen op de veranderende woningbehoefte van haar eigen inwoners. RIGO heeft onderzocht in welke richting de behoefte zich ontwikkelt, als onderbouwing voor het toekomstig beleid van de gemeente Veere. Woningcorporatie Zeeuwland heeft het onderzoek als input gebruikt voor de herijking van haar portefeuillestrategie.