Gepubliceerd op:

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gefuseerd tot de gemeente Altena. Op dit moment werkt de nieuwe gemeente aan een Omgevingsvisie, waar het ‘woonprogramma’ een onderdeel van vormt. Ten behoeve van het ‘woonprogramma’ wil de gemeente een woningbehoefteonderzoek uit laten voeren. De corporaties willen dit onderzoek graag gebruiken voor het herrijken van het portefeuillebeleid. Eerder heeft RIGO voor deze gemeente een onderzoek gedaan naar middeninkomens in Altena. Nu hebben de gemeente en corporaties RIGO gevraagd het woningbehoefteonderzoek uit te voeren.