Gepubliceerd op:

RIGO heeft een raming verricht van de woningbehoefte in de regio Zuid-Kennemerland / IJmond en deelregio’s. Horizon daarvan is het jaar 2030, met een tussenstand in 2025 en een doorkijk naar 2040. Als basis is gebruik gemaakt van de kwantitatieve behoefteraming en de demografische prognose van de Provincie Noord-Holland. RIGO heeft deze raming kwalitatief ingekleurd, naar prijssegmenten en woningtypen, gebruik makend van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017). De rapportage bevat een samenvattende beschouwing, waarin wordt ingegaan op de beleidsmatige betekenis van de uitkomsten en op de sturingsmogelijkheden van gemeenten in de regio.