Gepubliceerd op:

Het delen van een woning in Amsterdam is populair. Dat is niet verwonderlijk, gezien de druk op de Amsterdamse woningmarkt en de consequenties daarvan: lange wachttijden in de sociale sector en hoge prijzen in de vrije markt. Woningdelen kan ongewenste bijeffecten hebben. Om het delen van een woning mogelijk te maken én ongewenste bijeffecten te beperken of voorkomen, heeft de gemeenteraad begin 2014 beleid voor woningdelen vastgesteld. Begin 2016 heeft RIGO de effectiviteit van die regels geëvalueerd.

Voor die evaluatie hebben we onder meer de feitelijke situatie van het woningdelen in de gemeente in kaart gebracht. Ook is onderzoek gedaan naar een aantal concrete handhavingssituaties en is gesproken met corporaties, particuliere verhuurders en bemiddelingsbureaus. De beleidsregels maken woningdelen beperkt mogelijk en hebben niet geleid tot een eenduidig beleidskader. Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie. Het Amsterdamse College van B&W heeft in april 2016 het voornemen uitgesproken de regels te vereenvoudigen.