Gepubliceerd op:

Dit ter voorbereiding van een traject naar een nieuwe Woonvisie. Gekeken is onder meer naar het profiel en de positie van Beemster in regionaal perspectief, naar de dynamiek op de markt en naar verwachtingen voor de toekomst.