Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeenten in Drechtsteden en van de in de regio werkzame woningcorporaties maakte RIGO een analyse van de regionale woningmarkt. Daarbij is gekeken naar de actuele situatie en naar mogelijke ontwikkelingen tot 2030 en 2040. Voor dat laatste zijn meerdere scenario’s doorgerekend.