Gepubliceerd op:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande bronnen, waaronder het WoON 2012. De analyse gaat in op de huidige woningmarktomstandigheden (vraag- en aanbod, woonpatronen, woonwensen), een toekomstverkenning door middel van scenario’s en de effecten van de verdergaande extramuralisering.  Op basis van diverse kaarten is de situatie in de kernen geschetst.