Gepubliceerd op:

RIGO heeft de ontwikkeling van de bevolking, actuele vraag-aanbodverhoudingen en de ontwikkeling van de woningbehoefte in Doetinchem in beeld gebracht. Rondom de locatie heeft RIGO gefocust op de leefbaarheid, aantrekkelijkheid, en de sociaal-economische samenstelling van het gebied.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een beknopte Powerpoint presentatie, inclusief een oordeel over de toekomstige marktpositie van ’t Weerdje.