Gepubliceerd op:

Het onderzoek is de onderlegger voor op te stellen woonvisies, prestatieafspraken en portefeuilleplannen. Door de samenwerking tussen de gemeenten en de corporaties wordt gewerkt aan een gedeelde probleemanalyse volgens een eenduidig begrippenkader, hetgeen de afstemming van het beleid en het proces richting prestatieafspraken ten goede zal komen.

Rigo onderzocht de woningmarkt in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Hoogeveen en stelde per gemeente een onderzoeksrapport op.