Gepubliceerd op:

In opdracht van de gemeente en de werkzame corporaties in Kaag en Braassem onderzocht RIGO de ontwikkeling van doelgroepen en de woningbehoefte in de tien kernen die de gemeente rijk is. Het onderzoek is bedoeld als onderlegger voor de nieuwe woonvisie en de prestatieafspraken tussen de partijen.