Gepubliceerd op:

De gemeente Landsmeer wilde een actualisatie van de RIGO-woningmarktstudie 2013. Deze actualisatie heeft de vorm van een aanvulling op de factsheet Wonen in Landsmeer 2019 van het WiMRA. De actualisatie betreft het WiMRA 2019. De onderwerpen zijn: de prognose van de bevolkings- en huishoudensgroei Landsmeer en de daaruit voortvloeiende bouwopgave 2020-2030, de verhuisdynamiek, wonen en zorg voor de toekomst (tot 2030), de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Vanwege logische beperkingen van het WiMRA – aantal vragen, diepgang vragen, beperkte omvang steekproef – is het WiMRA bewerkt en aangevuld met gegevens uit het WoON 2018, het IPB-2019 (huishoudensprognose van de provincie Noord-Holland) en de Monitor Langdurige zorg.